Ojo Tiru Dasamuka

oleh -612 Dilihat
oleh
Iluustrasi/dok

OGAK patio mudheng ombyake kahanan Mblora sing arep ana pilihan Bupati, Lik Di merloke genaon melok-melok ngopi ning warunge Yu Darmi. Ngumpuli kanca-kancane sing bleter pergaulane mula dho luwih ngerti perkembangan kahanan.

Ora biasa karo padhatane, Jo Gowang, Min Bathok karo Min Nggambleh, pelanggan tetep warung kopi -ne Yu Darmi gumun setengah jomblak meruhi Lik Di genaon marung. ”Njanur gunung Di, kok gelem saba warung barang,” cluluke Min Bathok.

”Ya Min, kok rumangsaku aku ketinggalan sepur karo kahanan. Jarena Mblora saiki wis “anget” leh, merga arep ana pilihan Bupati ? Sakjane yo ogak patio seneng marung, disawang wong kok ketoke gak gableg gaweyan ae. Malah kepara ogak enak nek ana sing ngrasani duik mang ewu ae moklekno dingklik,” Lik di semaur.

Kaya-kaya ngerti kamsude Lik Di gelem saba warung, ogak kakehan rembug Min Bathok crita akeh-akeh perkara kahanan Mblora terkini magepokan arep anane pilihan Bupati. Dikandhakno nek nganti Januari 2020 urung ono judhule sapa-sapa sing arep dadi jago.

Nek sing karep nyalon akeh, wong sing nglamar lewat PDI-P ae gunggunge ana 17 wong luwih. Durung kabare seko Nasdem yo arep ngusung calon dhewe, termasuk ko PKB sing nduwe wakil ning DPRD cacahe 8 ya mesthi karep nyungulke jago.

”Lha partai-partai liyane Min, PPP, Golkar, Gerindra, Hanura, Perindo, PKS ? Apa ya trimo arep anut ilineng banyu, maksude arep nggabung partai gedhe sing ngusung calon ? Apa malah arep nggendhel dadi siji terus ngusung calon dhewe ? ” Pitakone Lik Di ketok semangat.

Baca Juga :  Pepeling

Karo ngguyu Min Bathok mbaleni tembunge, menawa kabeh mau, magepokan karo pilihan Bupati nganti saiki menawa ketoprak mono urung ana lakone. Mula kabeh yo isih dho mumet, ngarang rana-rene sing urung karuwan jluntrunge lan malah kepara akeh ngawure.

Calon Idhaman

Dowo-dowo Jo Gowang sing kawit awal ngrungokno rembuge Lik Di karo Min Bathok numpangi gunem perkara calon sing di idham-idhamno wong mberah. Sing digadhang-gadhang iso nggowo Mblora luwih apik, ora ana kelompok-kelompok sing menang-menangan.

Dijarwakno, nek perkara jeneng utawa tokoh sing digadang-gadang iku mau ogak usah dirembug. Sing penting suk pemimpine Mblora iku nek iso ojo tiru watake Dasamuka. Tokoh wayang sing nduweni watak jahat. ”Ngerti leh ca kanca, menawa Dasamuka mono sosok sing ambisius, penuh trik licik, nggunakno kekuasaan kanggo kesenangane nafsu. Ambege angkara, budine sia, watake adigang-adigung- adiguna.

Ogak maelu kanca-kancane dho ndomblong karo rembuge, Jo Gowang njlentreno perkara rembug watak adigang-adigung-adiguna. Dikandhakno, menawa adigang mono ngenggoni wataking Kidang sing pinter mlumpat, nanging senajan kidang pinter mlumpat ana kalamangsane bisa kesrimpet lan bisa kepleset awit kurang tekenan pengati-ati.

Dene adigung, meningka gambaran ngendelake wataking Gajah. Gedhe duwur nanging senajan karosane tanpa tanding, ana kalamangsane si gajah isa pepes tlalene, rengka gadhinge. Kabeh mau merga tumindake sarwa grusa-grusu tanpa paniti priksa.

Bacute watak adiguna, Jo Gowang nutuge tutur, minangka gambarane watake ula. Upase mandi menawa nyokot, nanging ora eling menawa ula iso aber upase merga kabeh tumindake datan kapara ora mawas diri.

Baca Juga :  Nggambleh

Watak adigang, adigung dan adiguna iku mau isa ae nggambarke watake pawongan. Adigang mono watak jahate menungsa sing rumangsa luwih maju saka segi materi utawa bondho donya. Adigung minangka watake menungsa sing mbanggakno kekuasaan, dene adiguna mono watake maenungsa sing mbanggake kepinteran utawa ilmu pengetahuane.

”Terus endhinge piye Jo?” Gentinan Min Nggambleh takok.

”Yo iku mau leh Min, iki mung pesen moral, sapa ae mbuh iku calone, tim sukses, termasuk pemilihe nek iso ojo dho tiru Dasamuka sing nduwe watak adigang-adigung-adiguna. InsyaAllah Mblora dadi uwih apik mbesuk-mbesuke.”

”Angel Min, wong jenenge politik ! Ibarat bocah kuliah ngono njupuke jurusa mesthi jurusan “tipu muslihat,” semaure Min Nggambleh karo metu nglungani. (*/24/Red)

Tinggalkan Balasan