Ojo Mburu Uceng Nek Kelangan Greget

oleh -975 Dilihat
oleh
Iluustrasi/dok

KONDHANG dadi wong kikrik, langsung reaksi menawa eroh perkara sing ketoke ora “beres”, aneh, Min Nggambleh ngompyang ngalor ngidul ora genah jluntrunge ning warunge Yu Darmi. ”Lha yo rumangsaku kok malah salah kaprah kabeh. Kakas e wong jengene KPU kok Surat Edaran (SE) samarentah dienggo pathokan nggawe utawa mbentuk PPK.”

”Ning endi iku Min ?” Lik Di nyaut karo nyruput kopine.

”Anu Kok Di aku ndek ingi ko laladan adoh, terus krungu perkara mengkonok iku,” semaure Min Gambleh.

”Genahe piye Min ?”

Cekak aos Min Nggambleh nyritakno, menawa ning laladan adoh mau kanggo persiapan Pilkada 2020, KPU-ne nggawe aturan persyaratan ndaftar PPK, PPS, lan KPPS, sebagian nganggo patokan SE -ne ko samarentah. ”Sing serodok lucu tur nek dipikir kok yo serodok aneh, ping pindho metu SE ko samarentah, KPU nyesuaikan aturan olehe arep ngrekut PPK, PPS lan KPPS.”

Intine, Min Nggambleh mbacutno crita, sing sepisan, KPU nganggo pathokan SE saka samarentah sing nyebutno menawa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menawa arep ndaftar PPK kudu nglampirno ijin ko pimpinan.

Komplite ning SE iku maeng disebutno, syarate dadi anggota PPK, PPS, lan KPPS menawa ko ASN/P3K, Perangkat Desa, Pegawai/Guru non ASN, termasuk Karyawan BUMD kudu entuk ijin ko atasane langsung. Dene kanggo anggota BPD kudu entuk ijin ko Bupati.

Sing serodok aneh, SE iku maeng urung diempakno, ujug-ujug metu SE susulan, sing intine Kepala Desa, Perangkat lan BPD ogak entuk dadi anggota PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada.

Dene kanggone ASN/P3K, Pegawai/Guru non ASN lan Karyawan BUMD ning lingkungan samarintah entuk ndaftar dadi anggota PPK, PPS dan KPPS, mung syarate kudu entuk ijin seko atasane langsung. Direksi lan Dewan Pengawas BUMD ogak entuk dadi anggota penyelenggara Pemilukada 2020.

Lik Di sing wis lulus olehe genaon marung lan wis dadi pelanggan tetap warunge Yu Darmi, sithik-sithik mulai mbaut ngomong sing nganggo waton, langsung nyaut critane Min Nggambleh. ”Kudune yo ora ngono leh Min, wong sak erohku perkara nggawe PPK, PPS, lan KPPS itu ya wis ana petunjuk teknis ko KPU pusat,” rembuge.

Dikandakno, menawa perkara nggawe PPK, PPS, lan KPPS wis ana petunjuk teknis seko KPU RI No.31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018. Kurang luwihe ning persyaratan ndaftar iku maeng ora ana sing nyebutno anggota BPD lan perangkat desa ora entuk melu ndaftar.

”Sak ngertiku ning petunjuk teknis KPU RI, ya ogak ana aturan sing nglarang anggota BPD daftar. Iki nek ora kleru mung disebutno, syarate daftar kudu warga negara Indonesia, berusia paling rendah 17 tahun, setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945,” Lik Di nerangno.

Mbacutke rembug, disebutno siji mboko siji syarat liyane menawa arep daftar PPK, PPS, lan KPPS. Antarane, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, tidak menjadi anggota Partai Politik, berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS.

Baca Juga :  Titen Tipak Moh Rembug Manis

Kejaba kuwi, bebas dari penyalahgunaan narkotika, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Termasuk tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.

Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu, termasuk tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan umum, lan mampu secara jasmani dan rohani.

Nganggo Waton

Ngrungokno rembuge Lik Di tharik-tharik iku maeng, Jo Gowang, Min Bathok, sing uga lagi ngopi ning warunge Yu Darmi, mung manggut-manggut. Batine, ngakoni menawa apa sing diomongno kancane iku maeng ora waton omong, nanging omong sing nganggo waton.

”Ojo-ojo ncen ana aturan desa sing nglarang anggota BPD ngrangkep jabatan dari anggota PPK, Di ?” Jo Gowang mancing omongan.

Moh keselak pitakone Min Bathok Lik Di langsng nyaut. Diomongno menawa ning UU RI Nomer 6 Tahun 2014 magepokan Desa, ning pasal 64, ora ana ukara sing nyebutna menawa anggota BPD dilarang dadi anggota PPK.

Ning undang-undang iku mau mung disebutno, nggota BPD dilarang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa.

Kajaba iku dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

Uga dilarang menyalahgunakan wewenang, melanggar sumpah/janji jabatan, merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa, merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan.

Dilarang sebagai pelaksana proyek Desa, menjadi pengurus partai politik, dan/atau menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang. ”Iku Lik Jo dasar aturane sing kena enggo pathokan menawa anggota BPD iku ogak dilarang ndaftar PPK.”

”Yo didelok leh Di, mengko dadine piye ? Ojo nduwe penyokro elek sik. Ya dititeni ae kira-kira sing daftar PPK, PPS nganti KPPS mengko sapa ae, sampek dideleng ae kira-kira sing dadi punggawa PPK, PPS, KPPS mengkone sapa ae ?” Min Bathok nanggepi keterangane Lik Di.

Ora mendho dituturi, Lik Di malah ngombro-ngombro olehe rembugan. Setengah ngelengno, dikandhakno, kudune ojo nganti KPU ning laladan adoh mau mburu uceng kelangan greget. Goro-goro nganggo patokan SE, mengkone ketheteran pas coblosan, kaya to olehe nggawe laporan, nglaporke asil cobosan lan liya-liyane ketheteran.

”Khan mengkone sapa ae sing dadi mesthi sak urunge tekan nggawe tetep ana Bintek leh, perkara ngleksanakno pilihan, nggawe laporan lan nglaporke asile laporan,” Min Bathok nyelo.

Baca Juga :  Ngopi Penuh Makna, Kenapa Tidak ?

”Yo ncen Min mesthi tetap leh ana Bintek, tapi apa yo ogak sesederhana iku? sakjane mung sederhana kok sing perlu ditakokno perkara rekruitmen PPK, PPS lan KPPS ning laladan adoh iku mau. Siji, kenapa aturan iku mau ora diempakno wingi-wingi utawa ning Pemilu wingen-wingenane.” Dadi ora ana salahe menawa sapa ae takok, ada apa kok ning Pilkada 2020 KPU saka laladan adoh iku mau nggawe cak-cakan anyar ?

Pitakonan nomer loro, anane aturan “anyar” iku maeng, berarti dipesthekno menawa wong-wong sing nduwe jam terbang melu nangani Pemilu selama iki, suk ning Pilkada 2020 bakal ora “kanggo” ?. Nganu lho, selama iki sing biasa nangani Pemilu ya rata-rata anggota BPD lan perangkat desa, sakliyane saka ASN lan unsur liyane. Cekake kabeh pawongan sing bakal ora “kanggo” mau wis nduwe jam terbang tinggi dadi penyelenggara Pemilu.

Pitakonan sing nomer telu, apa ana jaminan mengkone, wong-wong sing dadi PPK, PPS lan KPPS, masiyo wis di Bintek, wis di kursus ogak ana kendala naliko pas dina coblosan ?

”Yo Ncen,” Lik Di sangsoyo semangat olehe ngomong. Dikandhakno, miturut kabar, jarena pihak KPU ning laladan adoh mau siap nglaksanakno SE saka samarentah sing ping pindo iku mau. Ugo gak wedi menawa mengkone kangelan nggolek personel penyelenggara Pemilukada, ”mung akeh sithike tetep akeh sing kuatir malah kepara curiga.”

”Lha maksude mburu uceng kelangan greget Di ?”Min Nggambleh negesno.

”Ngene,” semaure Lik Di. Kamsude Mburu uceng kelangan deleg iku mau, mung ngelingno ae, ojo merga ngeboti SE utawa ora nganggo patokan baku soko KPU Pusat, mengkone kelangan utawa kelabakan perkara sing gedhe pas coblosan. Umpamane, proses pengadministrasian lan pelaporan hasile coblosan sing bakal ketheteran. Yo mugo-mugo ae ora.”

”Sepisan meneh iki mung sakderma ngelengno. Ojo-ojo mengkone, sing digadhang-gadhang pelaskanaan Pilkada sing sukses kaleksanan, nanging tomboke uga gedhe. Kepeksa kelangan (ngorbanake) ajine institusi sing banget gedhe lan migunani. Ngene lho Ca Kanca, ojo sampek sing penting dianggep ora penting, sing ora penting dipenting-pentingno. Sing apik dielek-elek, sing elek dianggep apik, sing bener disalahke sewalike sing salah dibener-benerke,” Lik Di mungkasi rembug. (*)

Tinggalkan Balasan