Krisna Mumet  …

oleh -64 Dilihat
oleh
Illustrasi || Istimewa

Dening : Daryanto

” KRESNA bener-bener bingung nalika krungu katrangane saka pengacara  anggota dewan Pandhawa. Wonten ing pemaparae pengacara dipun andharaken, bilih aparat penegak hukum lagi nyelidiki kegiatane para anggota dewan wayang ingkang ngginakaken dana milyaran rupiah lan dipuncurigai nglanggar aturan lan “nyiksa” kaum wayang cilikan. ”

ING jagade wayang,  kabeh tokoh wayang wis ora mangu-mangu maneh karo  ketrampilan Kresna minangka penasehat perang Pandhawa, jian mumpuni  ngatur strategi. Merga strategine Kresna, Pandhawa kelakon menang nglawan para Korawa ing perang Baratayudha.

PKB

Nanging mrangguli kahanan sing ikiiki, ora kaya mangkono sing dirasakno Raja Dwarawati iku.  Nalika kudu golek solusi para wakil wayang sing wis dadi mitrane Pandhawa anggone ngatur kamakmuran rakyat jelata, kang lagi padha bingung, ndhredeg, amerga “nggunakake” dhuwit kegiatan lan kelakon dipriksa dening aparat penegak hukum.

Kresna bener-bener bingung nalika krungu katrangane saka pengacara  anggota dewan Pandhawa. Wonten ing pemaparae pengacara dipun andharaken, bilih aparat penegak hukum lagi nyelidiki kegiatane para anggota dewan wayang ingkang ngginakaken dana milyaran rupiah lan dipuncurigai nglanggar aturan lan “nyiksa” kaum wayang cilikan.

“Nembe pisan iki aku mumet ngatur strategi, Pengacara…,” ujare Kresna nalika rembugan karo Begawan Sindhutama, salah sijine anggota pengacara wayang kalangane Pandhawa.

“Leres, Prabu Kresna, kula piyambak dereng nemu resep ingkang  Josss kangge ngatasi sadaya wau,” wangsulane Pengacara Sindgutama.

“Kowe isih kelingan to, kepiye strategiku ngalahake kasektene Drona nalika dadi pahlawan perang sing sempat meksa kadang-kadangku Pandhawa dadi susah?”

“Inggih,” wangsulane Sindhunata, ngeling-eling ketrampilane Kresna nata sakabehe, saengga Drona sing kondhang kasektene lan lunyu wusanane tumpes.

Isih gamblang ing pangeling-elinge Sindgutama. Nalika perang Baratayuda, Senopati Kurawa dipimpin dening Resi Durna, kubu Pandhawa sempat kelakok didhesek. Kresna minangka penasehat perang Pandhawa ngatur strategi perang. Salah sijine yaiku nggawe berita hoax, utawa berita apus-apus.

Durna lan putrane sing aran Aswatama mono minangka kombinasi kekuwatan sing sampurna.  Mula kanggo nyirnakake Durna kangelan, kajaba kelakon mung mateni Aswatama. Mateni Aswatama mono yo ora gampang,  yen dheweke cedhak karo Drona.  Lan kosok balene.

Baca Juga :  “Lawan” Data Stunting Tak Valid Dengan  SIMPATI

Awit saking punika, kubu Pandhawa sesarengan kaliyan Kresna sarujuk badhe ndadosaken prakawis pejahipun Aswatama, kanthi ngalihaken Aswatama saking paprangan Kurusètra.

Banjur nyebar kabar ing antarane pasukan sing padha adu senjata yen Aswatama tiwas ing tangane Bima. Nanging  rekadaya iku, siji sing ora bisa nampa keputusan kuwi, yaiku Puntadewa.

Pandhawa uga ngerti yen Drona bakal ketemu karo Puntadewa kanggo njaluk kabar sing bener. Nanging, kanggo perang suci, Puntadewa mung pasrah marang kersane dewa yen kudu ngapusi.

Strategi kaleksanan sampurna, semangat rame-rame pasukan perang dumadakan dadi warta saka Aswatama tiwas. Resi Durna sing krungu kabar kuwi ora percaya. Cara kanggo Resi Durna mung siji, yaiku takon marang Puntadewa. Puntadewa banget dipercaya senajan mungsuh.   

Resi Durna enggal-enggal tumuju kemah ing mburine pasukan perang lan ketemu Puntadewa.

Ing tengah-tengah rame-rame gegaman ing lapangan Kuusetra, Durna takon.

“Salam, Guru Durna.”

“Ora usah dijlentrehake, Yudhistira, apa bener Bima mateni As… Tama?”

Puntadewa kudu mikir dawa kanggo njawab pitakon iku. Nanging, dheweke mung krungu tembung Tama ing tengah-tengah pasukan perang. Mula ing pikirane,  Bima wis mateni gajah Estitama.

“Dhuh, muridku!”

“Pancen Bima mateni Tama,” wangsulane Puntadewa.

Puntadewa ora goroh, nanging nyatane Bima mateni tama (Gajah Estitama). Lan kabar iku ndadekake Durna rumangsa ora kuwat. Dheweke ora perduli maneh karo perang, nanging mung kepengin cepet-cepet golek knarpane  putrane sing ditresnani. Nalika iku Destrajumena njupuk kauntungan, lan kelakon ngethok gulune Resi Durna.

Masalah Rumit

Nanging, ora kaya ngono,  nalika ngadhepi masalah sing rumit, yaiku aparat penegak hukum nyelidiki kegiatan anggota dewan wayang sing nggunakake anggaran milyaran rupiah lan dicurigai nglanggar aturan lan ngrugekake masyarakat wayang.

Kresna ngerti banget yen wektu iki dheweke ora bakal bisa ngatur strategi kanthi nggawe berita hoax…utawa berita apus-apus meneh.

“Nanging sejatine ana kabar apik Prabu Kresna,” ujare Sindhutama

”Opo iku?”

”Para penegak hukum wayang nduwe target, sing penting para anggota dewan wayang mbalekake dhuwit sing dienggo menyang negara. Kanthi cara iki masalah bisa diilangi. “

“Iku bab sing padha ae, lan isih nggawe aku bingung nek arep ngrancang strategi. Salah sijine,  nggolek dhuwit sing wis dienggo dening wakil wayang, lan aku yakin nek duit wis entek dienggo macem-macem.”

Baca Juga :  Pertanda Akan Berdiri Pabrik di Blora

Kanthi swara lirih, Pengacara Sindhutama bisik-bisik marang Kresna yen wis sarujuk kanggo mbalekake dhuwit kanthi nglebokake ing anggaran perubahan. Mung mesthi karo macem-macem  syarat pelengkape.

Syarat utama kanggo mbalekake duit kudu ana dasar ukume. Menawa wis kelakon ana dasar ukume,  mengkone kudu ana paraga sing terampil nggawe SPj.

Krungu bisik-bisike Sindhutama, Kresna rada lega. Nanging, sawetara wektu bathuke njengkurut meneh, mbayangno kepiye carane bisa nggawe SPj duwit sing ora sithik, tanpa nyebabake masalah ing  mbesuk-mbesuke.

“Pengacara, tulung dijelasake piye carane nggawe dhasar legal kanggo mbalekake dhuwit?” pitakone Kresna.

“Mekaten ingkang Maha Agung. Biasane, pamariksan khusus bakal dianakake saka Inspektorat Semesta Wayang. Mangke bakal kepanggih  pinten gunggunge  dhuwit ingkang digunake mboten selaras kaleh aturan. ‘’

Sepisan meneh, Sang Prabu Kresna isa ambegan lega. Nanging, penasehate Pandhawa isih kuwatir lan bingung maneh nalika mikir ngentekake dhuwit sing bakal disetorke ning  negara.

Kresna kuatir, menawa duit miliaran rupiah mengkone digunake kegiatan fiktif, wis mesthi ing tembe mburine bakal muncul masalah hukum maneh.

Kresna sangsaya mumet, miturut kabar isih akeh masalah sing kudu dirampungake ing antarane para wakil wayang. Kayata babagan nglempit dina lan cashback hotel. Durung masalah liya liyane.  (Tancep Kayon)

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.